prezentare Oberliht
prezentare [Oberlist]
proiecte realizate

 
presentation Oberliht
presentation [Oberlist]
realized projects

Asociaţia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht este organizaţie neguvernamentală, binevolă, neafiliată politic, constituită în formă de Organizaţie Obştească de Tineret, care urmăreşte beneficiul public. Ea a căpătat personalitate juridică la 6 iulie 2000.

Grupul Oberliht este reprezentat, parţial, prin cei mai talentaţi tineri artişti palmaresul cărora însumează participări la expoziţii atît personale cît şi de grup, naţionale şi internaţionale, sunt printre semnatarii unor lucrări premiate.

Prin proiectele realizate Asociaţia Oberliht a promovat un număr mare de artişti din Moldova şi din străinătate, impunându-se ca o Asociaţie de creaţie profesionistă. În particular, în cazul unor sponsorizări, membrii ei le-au administrat cu competenţă în temeiul unor proiecte articulate pe mai multe nivele.

Asociaţia Oberliht şi-a pus la încercare potenţialul său şi prin activităţi legate de promovarea creativităţii, şi prin componenţă teoretică precum sunt mesele rotunde, simpozioanele, conferinţele, etc.

Începind cu 2002 Asociaţia Oberliht prin intermediul listei informative tineri_si_artisti@iatp.md iar apoi prin intermediul listei [Oberlist] oberlist(la)idash.org (cultura tinerilor, artă şi politici culturale – primul portal informaţional din Moldova în domeniul artei şi culturii) şi-a propus drept scop să informeze tinerii artişti din Moldova în sensul dezvoltării profesionale ale acestora. La zi lista [Oberlist] reprezintă un serviciu electronic gratuit oferit artiştilor, curatorilor, diverşilor actori culturali, managerilor culturii, iubitorilor de artă etc. din estul şi vestul europei, dar şi din Caucaz, Turcia şi alte regiuni ale lumii, propunîndu-se astfel o premisă colaborării la nivel european. Mai multe despre [Oberlist] găsiţi aici:
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist

Activitatea Asociaţiei este realizată în bază de voluntariat şi urmăreşte principiile auto-gestiunii şi non-profit.

Scopul:

Asociaţia Oberliht are drept scop mobilizarea tinerilor artişti în vederea perfecţionării lor profesionale, susţinerea acestora întru afirmare în mediul creatorilor contemporani.

Obiectivele:

- identificarea celor mai talentaţi tineri artişti şi promovarea creaţiei lor în cadrul proiectelor organizate de Asociaţie
- încurajarea participării artiştilor locali pe scena artistică internaţională
- promovarea valorilor autentice în artă
- participarea Asociaţei la elaborarea politicilor culturale

Activităţile:

- organizarea diferitor tipuri de proiecte şi evenimente (expoziţii, festivaluri, tabere, simpozioane, competiţii, seminare, ateliere etc.)
- colaborarea Asociaţei cu organizaţii similare
- iniţierea unor activităţi editoriale şi de publicare
- mediatizarea activităţii tinerilor artişti

CONTACTE

tel/fax: + (373 22) 286317
mob: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md

 

Moldova Young Artists Association Oberliht is a non-governmental, voluntary, non-profit and politically non-affiliated society constituted as a Public Youth Organization that has its goal the public benefit. It was registered on 6th of July 2000.

The Oberliht group is represented partially by the most talented young artists who regularly take part in national and international group and personal exhibitions, recording diplomas and prizes for their works.

Through its projects Oberliht Association has promoted a big number of artists from Moldova and abroad, reconfirming its status of a professional organization. When being granted financial support, its members were able to competently administrate it by organizing complex projects and events.

Oberliht Association promotes both creative and theoretical thinking through exhibitions and projects on one hand and conferences, round tables, symposiums and workshops on the other hand.

Beginning with 2002 Oberliht Association started to inform first through tineri_si_artisti@iatp.md mailing list and later through [Oberlist] mailing list oberlist(at)idash.org (youth culture, art and cultural policies – first information gateway for arts and culture from Moldova) the younger generation of artists aiming at their professional development. Today [Oberlist] mailing list represents an electronic free of charge service that is offered to artists, curators, cultural producers, cultural managers, policy makers, art lovers etc. from both Eastern and Western Europe but also Caucasus, Turkey and other regions in the world thus establishing premises for future collaboration in Europe. More about [Oberlist] you can find here: http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist

The whole activity of Oberliht Association is based on voluntary work and follows the principles of self-organization and non-profit activity.

Aim:

Oberliht Association aims to mobilize the young artists in order to improve their professional skills, to grant the support so that they could assert themselves in the local and international contemporary art ambience.

Goals:

- to identify the most talented young artists and to promote their works in the framework of the projects organized by the Association
- to encourage the participation of the local artists on the international art scene
- to promote progressive art values
- to participate in the cultural policies’ elaboration

Activities:

- organization of different types of projects and events (exhibitions, festivals, symposiums, competitions, seminars, workshops etc.)
- cooperation with other similar organizations
- initiation of editing and publishing activities
- promotion of the young artists’ activities

CONTACTS

tel/fax: + (373 22) 286317
mob: + (373) 69 171010
email: infooberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md